Ara es mostren els items 1-20 de 33

 • Acreditació de la qualitat en sis assignatures de l'EPSC 

  Hernández Marco, Jordi; Bará Temes, Francisco Javier; Casas Piedrafita, Óscar; Jordana Barnils, José; Meseguer Pallarès, Roc; Valero García, Miguel (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2005-07)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  El projecte “Acreditació de la qualitat en 6 assignatures de l’EPSC” s’ha dut a terme durant els anys 2003 i 2004, han participat sis professors de l’EPSC (Escola Politècnica Superior de Castelldefels de la Universitat ...
 • Acreditació per a un laboratori segons ENAC. 

  Plans Dorado, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-27)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  La imperiosa necessitat que tenen les empreses per destacar sobre la resta produeix una competitivitat enorme, i com que en països com els nostres, occidentals i desenvolupats, la mà d’obra és molt més cara que respecte ...
 • Anàlisi crítica dels llibres de text de matemàtiques a batxillerat 

  Mira Gómez, Núria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-28)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  Aquest treball presenta una anàlisi dels llibres de text de matemàtiques del batxillerat científic. Aquests són un material de suport per a professors i alumnes en el procés d’ensenyament i aprenentatge d’aquesta matèria. ...
 • Aplicació d'un sistema APPCC a la cansalderia Josep Vilà 

  Borderia Rabassa, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07-04)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Application of a HACCP System in any food industry is not easy, and less when it comes to the meat industry. Get develop a HACCP system means knowing the operation of the company and the products to know exactly what dangers ...
 • Aplicació de les Normes ISO a l’ensenyament 

  Gasulla Ramon, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-27)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  Un dels aspectes principals en els que està centrada l’actualitat del món educatiu és la problemàtica relacionada amb els baixos índexs de rendiment dels alumnes i la mala relació entre les famílies i els centres. Al ...
 • Un aprenentatge basat amb problemes (ABP). Manteniment de la qualitat de l'aigua d'una piscina 

  Jordana Turmo, Ramon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-27)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  El projecte presenta una millora metodològica aplicada un grup d’alumnes de la família de química de Formació Professional dintre del CFGS Laboratori d’anàlisi i control de qualitat. La metodologia emprada és l’aprenentatge ...
 • Assentar els fonaments per a implantar un sistema d’assegurament intern de la qualitat en el Departament d’Arquitectura de Computadors 

  Sánchez Lafarga, Maria Dolors (2010-06-16)
  Altres
  Accés obert
  La gestió de la qualitat aplicada a les administracions públiques forma part del estat de la organització i del seu entorn, així com de la demanda de la societat. La organització doncs, ha de vetllar per a aconseguir la ...
 • Avaluació de quatre tractaments d’esporga en noguer per a l’obtenció de fusta de qualitat. Determinació d’al·lometries d’àrea foliar i biomassa extreta 

  Morral Ventura, Agustí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-11)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  La fusta de diverses espècies de frondoses valorades com a “nobles” està en clar declivi productiu, degut a factors com la sobreexplotació i l’augment de la demanda dels mercats globals. Una de les solucions que s’està ...
 • Calibratges en metrologia 

  Surroca i Torrents, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El plantejament bàsic del projecte és el de crear una eina útil i versàtil per tal d’agilitzar els treballs de calibratge. Un calibratge no deixa de ser una tasca manual que realitza un operari, per tant, es pretén crear ...
 • Desarrollo de una herramienta Data Quality para entornos analíticos 

  Lucero Ascencio, Ignacio Nicolas (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-26)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El proyecto consiste en, a partir de una herramienta de calidad de datos existente, crear una versión nueva, mucho más eficiente y comercializable, utilizando tecnologías más actuales y apropiadas. La versión nueva deberá ...
 • Desenvolupament d'una aplicació informàtica per l'ús de funcions estadístiques de R configurables 

  Segura Guanter, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-22)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  Català: Aplicació d escriptori programada en Java que permet l ús àgil i intuïtiu de funcions estadístiques del llenguatge R. Particularment, es treballa amb el paquet Openair per l anàlisi estadística de dades de qualitat ...
 • Desenvolupament d’un sistema de gestió de qualitat pel CDAL, segons la norma ISO 9001:2008 i confecció dels corresponents manuals de qualitat i de procediments 

  Zafra Román, Juan Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-07-08)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Realitzat a/amb:  Centre de Disseny d’Aliatges Lleugers i Tractaments de Superfícies
  L'objectiu d'aquest projecte és desenvolupar un sistema de gestió de qualitat d'acord amb els requeriments de la norma internacional ISO 9001:2008 que permeti al Centre de Disseny d’Aliatges Lleugers i Tractaments de ...
 • Disseny i desenvolupament d’una màquina de control de qualitat assistida per visió artificial 

  Volpini Ferrer, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09-01)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Aquest projecte tracta sobre el disseny d’una màquina de control de qualitat assistida per equips òptics de mesura dimensional. Aquesta màquina ha de ser capaç de realitzar el control dimensional de peces de revolució amb ...
 • Disseny i implementació d'una màquina per a l'ensamblatge d'amoritdors 

  Tremols Riera, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-02)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Degut als imperatius econòmics que regeixen els sistemes productius internacionals, i més en temps de crisi, existeix la necessitat de definir estratègies de producció destinades a la reducció de costs i de personal per ...
 • Estudi de l'evolució del kiwi (Actinídia Deliciosa) de IV gamma. Valoració de l'aplicació de sals càlciques en la vida comercial 

  Escofet Puy, Gerard; Hernández Monterroso, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-15)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  Els productes mínimament processats, “ready to eat” o més concretament aliments de IV gamma neixen de les necessitats actual de la societat moderna, on el temps destinat a la preparació d’aliments és cada vegada més ...
 • Estudi de la producció i del processat de l'oli de colza en una explotació familiar 

  El Ghorri Ennammali, Farah (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-31)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per decisió de l'autor
  The rapeseed (Brassica napus L.) is an annual herbaceous plant that belongs to the family Brassicaceae. This plant is cultivated mainly for its seeds, where is extracted the oil that results a thin matter of interest for ...
 • Estudi de la qualitat en el desenvolupament de sistemes d'informació 

  Poquet Barbarà, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-09-14)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  The main goal of this project is the application of a quality standard in software development over the LCFIB work processes. The first step has been the study of the current quality standards and the study of the ...
 • Estudi de la reducció de minvaments en la línia d'envasat SurtiSES 

  Deya Jarque, Elba (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-22)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  LOSSE REDUCTION STUDY IN THE SURTISES PACKAGING LINE Author: Elba Deyà Jarque Chupa Chups Tutor: Karine Lafenêtre ESAB Tutors: Elena Gordún Quiles and Marta Ginovart Gisbert Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB) ...
 • Estudi de millora de qualitat de producció de refabricats de formigó d'ús urbà i ornamental 

  Garcia Garcia, Robert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-01)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Realitzat a/amb:  Manufactures Mago
  El projecte tracta de millorar la pasta de formigó i d’establir uns percentatges en pes òptims dels diferents materials que composen la pasta, per tal de minimitzar al màxim el número de peces que es trenquen durant el ...
 • Estudi de noves varietats de mongeta pel seu ús com a mongeta tendra 

  Garcia Bofill, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-02-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  The green bean (Phaseolus vulgaris L.) depending on the variety shows different types of growth, being the most important of them the determinate growth (type I) and the undetermined growth habit (type IV). This fact makes ...