Ara es mostren els items 1-17 de 17

 • Clasificación de piezas mediante robótica y visión 

  Moro Muñoz, Santiago (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El propòsit d’aquest projecte és dissenyar i implementar un sistema de classificació de peces mitjançant robòtica i visió artificial. Aquest sistema classificarà peces segons tres característiques bàsiques: el color, la ...
 • Desarrollo de una herramienta de selección de procesos de fabricación basada en técnicas de Inteligencia Artificial 

  Munguía Valenzuela, Francisco Javier; Minguella Canela, Joaquim (2009)
  Comunicació de congrés
  Accés obert
  La gran cantidad de procesos de fabricación con los que cuentan actualmente tanto ingenieros como diseñadores industriales hace necesaria la utilización de sistemas basados en ordenador como sistemas de análisis y selección ...
 • Diseño de un molde de inyección de plásticos 

  Rol Corredor, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El projecte consisteix en el disseny d’un motllo d’injecció de plàstic per a la fabricació d’una baula que assemblada amb si mateixa n vegades forma una cadena. Aquesta cadena, a la seva part interior disposa d’un espai ...
 • Diseño de un molde para la inyección de una pieza de plástico 

  Cabañes Rosell, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-02)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
 • Diseño de un proceso de industrialización para aumentar la capacidad de producción de un depósito de coche 

  Montseny Domínguez, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-10)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Una planta de producción de depósitos de coche ha recibido la propuesta de un cliente para aumentar la producción de un modelo de depósito que se produce en una línea. Una vez analizada la capacidad de la línea se concluye ...
 • Disseny del procés de fabricació d’una transmissió variable 

  Grau Garcia, Josep Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-12)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  En el present projecte es defineix el procés de fabricació d'una transmissió variable. L‟objectiu principal que es buscarà en el disseny d'aquest procés de fabricació, és el de reduir el màxim possible el cost econòmic del ...
 • Disseny dels elements de fabricació d'una rajola de mosaic hidràulic 

  León Martínez, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El projecte realitzat es basa en el disseny innovador d’una rajola de mosaic hidràulic que aporta originalitat i exclusivitat a cada mosaic col·locat. Per fabricar aquesta rajola, ha set necessari el disseny dels elements ...
 • Disseny d’una màquina de roscar espigues per a motors eixugaparabrises 

  Vilaseca Canal, Edgard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09-05)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per acord de confidencialitat
 • Disseny i implementació d'un prototip de placa electrònica amb protocol de comunicació MODBUS per a aplicació industrial 

  Pintó Planas, Aleix; Olivella Costa, Ramon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El PFC té com a objectiu el disseny i posterior implementació d'un prototip de placa electrònica industrial, capaç de capturar i gestionar dades de qualsevol procés automatitzat mitjançant protocol de comunicació Modbus. ...
 • Implantació cèl·lula de producció 

  Esteban Dalmau, Gil (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-11)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  L'objectiu del projecte és el de dissenyar una línia de producció per a la fabricació de panells d'instruments per a l'automòbil complint les especificacions tècniques exigides tant pel client com els requisits exigits ...
 • Influence of building orientation on the flexural strength of laminated object manufacturing specimens 

  Olivier, Djamila; Travieso Rodriguez, Jose Antonio; Borrós Gómez, Salvador; Reyes Pozo, Guillermo; Jerez Mesa, Ramón (Springer, 2017)
  Article
  Accés obert
  This study aims to define the best building orientation for components produced via the Laminated object manufacturing (LOM) technique to enhance their flexural performance. Results of previous research show that components ...
 • KPI guideline for Micro and Desktop Factories 

  Mach Claret, Carlota (Universitat Politècnica de Catalunya / Université de Technologie Compiègne, 2013)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Realitzat a/amb:  Université de technologie de Compiègne
 • Plastic parts design guide 

  Martín Cabrera, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-13)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Aquest projecte es una compilació de recomanacions de disseny de peces de plàstic que hagin de ser fabricades mitjançant motllo d’injecció. Està enfocat a dissenyadores i enginyers involucrats en el procés de disseny de ...
 • Rediseño de una línea de preparación de muestras para metalografía 

  Pons Cirauqui, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-18)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Aquest projecte té com a objectiu dissenyar una máquina d’embutició de provetas de metal.lurgia mitjançant un métode d'embutició en calent. Es dissenyará una máquina prototip intentant utilitzar components de mercat per ...
 • Resolución del “Lexicographic Bottleneck Assembly Line Balancing Problem” mediante métodos heurísticos 

  Chueca Closa, Ignacio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-09)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El objetivo de este proyecto es la resolución, mediante métodos heurísticos, de una variante novedosa y poco tratada del Problema de Equilibrado de Líneas de Montaje o Assembly Line Balancing Problem (ALBP). Dentro del ...
 • Simulació d'una planta automatitzada mitjançant un microcontrolador 

  Gasull Anguera, Ramón (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06-29)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Aquest projecte pretén contribuir a millorar l’aprenentatge de programació d’autòmats programables presentant una alternativa a les dues vies que existeixen tradicionalment per testar un programa realitzat amb aquests ...
 • The Time and Space Assembly Line Balancing Problem: modelling two new space features 

  Palau Requena, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya / Universiteit Gent, 2013)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Realitzat a/amb:  Universiteit Gent
  The Time and Space Assembly Line Balancing Problem (TSALBP) is a natural evolution of the well known Simple Assembly Line Balancing Problem that also takes into consideration the space required by the machinery and assembly ...