• Diskussionssysteme 

    Clemente Laboreo, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-12-12)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    L'argumentació està present tant a la vida diària com al món científic, per exemple en forma de resolució de problemes, presa de decisions, o intercanvi i justificació d'opinions. No obstant, els programes d'ordinador que ...