• ICE móvil 

    Sarabia Torres, Jairo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-26)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert