• Magazzino culturale 

    Sallés Duran, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-02)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert