• Millora de les característiques mecàniques de l'alumini i/o els seus aliatges, reforçats amb fibres de carboni 

    Rodríguez Mas, Eduardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-07-07)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés restringit per decisió de l'autor
    Realitzat a/amb:  Centre de Disseny d’Aliatges Lleugers i Tractaments de Superfícies
    Els aliatges d'alumini tenen una gran diversitat d'aplicacions industrials a causa de la seva baixa densitat i la seva fàcil mal·leabilitat, però l'ús d'aquests aliatges és limitat a causa de la seva baixa resistència. ...