• Xarxa ciutadana WIFI a Riudaura 

    Muntanya Masana, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-10)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert