• I.C.T. per a un complex immobiliari distribuït amb fibra òptica 

    Mundó Pulido, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    A la memòria del projecte I.C.T per a complex distribuït amb xarxa de fibra òptica, i en concret en el seu primer apartat Objectius, s’hi troba l’essència i a l’hora la raó de ser del mateix. A nivell de síntesi, cal dir ...