• Commut.io: Crowdsourcing Commuting Game 

    Mercadal Mir, F.Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-11-06)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    Aquest projecte final de carrera té com a principal objectiu l'obtenció de dades sobre l'ús del transport públic utilitzant els ciutadants com a sensors. Això es fa utilitzant una aplicació mòbil que captura la posició del ...