• Validació de relacions topològiques en un sistema de CAD naval 

    Melet Puig, Andrea (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-10-23)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    El projecte "Validació de relacions topològiques en un sistema de CAD naval" consisteix en una revisió de software d'una part acotada del sistema FORAN.