Now showing items 1-1 of 1

  • Curs de càlcul: una nova metodologia per a la impartició i gestió basades en l'entorn Moodle. 

    Estela Carbonell, M. Rosa; Saà Seoane, Joel; Blanco Abellán, Mónica; Ginovart Gisbert, Marta; Cano, Raúl; Massanés, Francesc (2009-02-12T12:51:52Z)
    Conference lecture / Conference report
    Open Access
    El projecte que es presenta, consisteix bàsicament en la elaboració de material docent d’autoaprenentatge utilitzant els diferents recursos de la plataforma Moodle, per tal de desenvolupar un conjunt de temes d’una manera ...