• L'escola del mar a Badalona 

    Haro Marqués, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-07)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert