• Gestió de PFC’s EUETIT 

    Cabanyol Moyano, Joan Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-30)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert