• Disseny i construcció d’un estany solar amb gradient salí 

    Arcal Cunillera, Jordina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés restringit per decisió de l'autor
    En aquest projecte s’estudia el comportament d’un estany solar amb gradient salí tant a nivell teòric com pràctic. Com a anàlisi previ es fa un estat de l’art de la tecnologia, tenint en compte les diferents experiències ...