Now showing items 3-3 of 3

  • Un model per al disseny de sistemes micro_eòlics per a la electrificació rural 

    Ferrer Martí, Laia; Pastor Moreno, Rafael; Ranaboldo, Matteo; Capo, Gregori Miquel; Velo García, Enrique (Centre per a la Sostenibilitat, 2009-07-09)
    Conference report
    Open Access
    Els sistemes d’electrificació basats en l’aprofitament de fonts d’energia renovables disponibles localment, han demostrat ser adequats per a proveir d’electricitat a comunitats aïllades de forma autònoma, i contribuir així ...