• Podcasting para un sistema RSS 

    Martínez García, Sara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert