• Disseny d'un car-cross de competició 

    López Vilalta, Aitor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    En el present projecte es pretén dissenyar un car-cross apte per a competicions oficials. Inicialment, s’intenta situar el lector en l’àmbit del car-cross comentant algunes de les seves característiques més rellevants ...