• Librería Direct3D 

    Abella Verge, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-07-05)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert