• BotBox3D 

  Prat Vallverdú, Josep; Puighermanal Puigvert, Octavi; Pujol Gutiérrez, Kevin (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-14)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El treball contempla el coquitzat, el modelat, la representació gràfica i la generació de documentació tècnica mitjançant l’eina SolidWorks utilitzant geometries complexes a partir del disseny d’un concepte d’impressora ...
 • Diseño de mobiliario infantil 

  Anducas Santiago, Xavier; Garau De Meer, Santiago (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-14)
  Treball d'assignatura
  Accés obert
  El Trabajo contempla el coquizado, el modelado, la representación gráfica y la generación de documentación técnica mediante la herramienta SolidWorks, utilizando geometrías complejas a partir del estudio de diferentes aulas ...
 • La font de Canaletes 

  Armengol Saborit, Laura; Asiain Zelaia, Amaia; Clúa Uceda, Emma (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-14)
  Treball d'assignatura
  Accés obert
  El treball contempla el coquitzat, el modelat, la representació gràfica i la generació de documentació tècnica mitjançant l’eina SolidWorks utilitzant geometries complexes a partir de la presa de dades reals de l’emblemàtica ...
 • Propostes de disseny conceptual de mobiliari de cuina: integració, ordenació, optimització, ergonomia 

  Munné Bartoll, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-25)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El present treball de final de grau persegueix la generació de propostes de disseny conceptual per a la integració dels electrodomèstics auxiliars, lʼoptimització de lʼespai i lʼordenació eficient del mobiliari, dels grans ...
 • Tricicle urbà "El Cargol" 

  García De Cara, Josep Maria; Gutiérrez Lema, Diego (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-14)
  Treball d'assignatura
  Accés obert
  El treball contempla el coquitzat, el modelat, la representació gràfica i la generació de documentació tècnica mitjançant l’eina SolidWorks utilitzant geometries complexes a partir del disseny d’un nou concepte de mobilitat ...
 • Velociraptor 

  Aliana Guardia, Marc; Arañó Barenys, Adrià; Elias Soler, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-14)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El treball contempla el coquitzat, el modelat, la representació gràfica i la generació de documentació tècnica mitjançant l’eina SolidWorks utilitzant geometries complexes a partir del disseny d’un nou concepte de cadira ...