• Desarrollo de módulos Moodle para el aprendizaje basado en proyectos 

  Rayo Lunar, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Amb l'objectiu de millorar l'aprenentatge d'un estudiant tant a nivell acadèmic com a nivell personal i l'absència d'eines actualitzades en un món cada vegada més tecnològic, es vol desenvolupar un mòdul funcional per a ...
 • Diseño de una aplicación informática para el dimensionado de instalaciones de energía solar fotovoltaica 

  Rodrigálvarez Melgarez, Héctor Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Amb l'objectiu de millorar l'aprenentatge de manera autònoma a la programació d'aplicacions de càlcul informàtiques, amb les seves diferents i abundants utilitats al món de la enginyeria, es desitja crear una aplicació ...
 • Eina docent de suport a l'autoavaluació 

  Guillén Gutiérrez, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El present projecte té com a objectiu dissenyar una pàgina web en php que serveixi als alumnes com a suport per a l’autoavaluació. Això es farà donant als professors unes eines d’edició, suficientment intuïtives i fàcils ...