Ara es mostren els items 1-20 de 60

  • Acondicionamiento de las instalaciones de un colegio ubicado en Barcelona 

    Aumatell Navarro, Abel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés restringit per decisió de l'autor
    El projecte consisteix en la realització de l'acondicionament de les instal lacions bàsiques del col legi Patronat Domenech. Ens centrarem generalment en el disseny, estudi i realització seguint la normativa vigent de ...
  • Adecuación de la instalación eléctrica y de seguridad de una nave industrial 

    Mora López, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10-14)
    Treball Final de Grau
    Accés restringit per decisió de l'autor
    Projecte de final de grau en el qual es dissenya la instal·lació eléctrica, de seguretat en cas d’indendi, de ventilació i d’il·luminació de una nau industrial dedicada a la fabricació de resistències elèctriques, adequant ...
  • Adecuación de las instalaciones de un museo de exposiciones 

    Balaguer Fuster, Jose Gabriel; Mingorance Cortés, Francisco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    El complex del quarter General Luque està constituït per un conjunt d’edificis que ocupen una illeta de 36.500 m2. El citat complex està constituït per un edifici principal, paralHlel al carrer General Luque, y diversos ...
  • Adequació de les instal·lacions del CEIP Inspector Doctor Comas Camps 

    Pons Mercadal, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
    Treball Final de Grau
    Accés restringit per acord de confidencialitat
  • Aprovechamiento de la energía de la huella de paso en personas y transportes 

    Campodarve Montero, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
    Treball Final de Grau
    Accés restringit per decisió de l'autor
    Aquest projecte estudia la viabilitat tècnica i econòmica d‘instal·lar una tecnologia innovadora en un entorn físic existent. Inicialment, es realitza un estudi teòric ampli de l‘energia ambiental i de l‘energia del cos ...
  • Cadira de rodes robòtica amb superació d'obstacles 

    Mainau Noguer, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
    Treball Final de Grau
    Accés restringit per decisió de l'autor
    En aquest projecte s’ha creat una cadira de rodes que intenta ajudar a les PMR (Persones de Mobilitat Reduïda) a poder superar obstacles urbans que es troben a diari durant el desplaçament per la ciutat. Per al correcte ...
  • Central termosolar 

    Pastó i Serra, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-12)
    Treball Final de Grau
    Accés restringit per decisió de l'autor
    El projecte gira sobre la instal lació d'una central termosolar amb emmagatzematge d'energia, trobant nous usos per a la gestionabilidad del sistema i valorarem la possibilitat de traslladar una central termosolar al ...
  • Cogeneración para suministro de agua y electricidad 

    Cabrer Vidal, Margalida (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-14)
    Treball Final de Grau
    Accés restringit per decisió de l'autor
    El present projecte pretén estudiar la viabilitat tècnica i econòmica del subministrament d'energia tèrmica i elèctrica generada per una central de cogeneració i calderes de gas per a un hotel, definint i valorant totes ...
  • Contribució de l'agroecologia al desenvolupament de les competències clau 

    Pi Faura, Josep M. (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-22)
    Projecte Final de Màster Oficial
    Accés obert
    L'activitat agroecològica, en el seu dia a dia, és plena de reptes per trobar la solució més adient a situacions de problemàtica complexa. Alhora, és una font d'experiències i de coneixements que poden enriquir les ...
  • Design of a solar thermal power plant 

    Ruiz Ferrer, Miguel Angel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
    Treball Final de Grau
    Accés obert
  • Diseño de un parque termosolar 

    Guàrdia Duran, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
    Treball Final de Grau
    Accés obert
    El present projecte analitza el disseny d’una planta termosolar de 50MWe mitjançant la tecnologia de col·lectors cilindre parabòlics. Es pretén donar a conèixer el funcionament general de l’energia termosolar, per posteriorment ...
  • Diseño de un parque termosolar 

    Caldú Fogued, Eduardo; Martínez Pérez, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
    Treball Final de Grau
    Accés obert
    Aquest projecte tracta el disseny d'una central termosolar de col·lectors cilindre-parabòlics de 50 MW de potència nominal, equipada amb un sistema d’emmagatzematge tèrmic mitjançant sals foses. La planta termosolar s’ubicarà ...
  • Diseño de un parque termosolar 

    Vankov, Rynat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
    Treball Final de Grau
    Accés obert
    En el present projecte, es dissenya una central elèctrica termosolar. Primer, es realitza un estudi general sobre la situació actual de les energies renovables i s’explica l’important augment d’aquests tipus d’energies. ...
  • Diseño de una silla de ruedas con superación de obstáculos 

    Romero Chacón, José Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
    Treball Final de Grau
    Accés obert
    A la nostra vida quotidiana podem observar com pels nostres carrers certes persones s’han de desplaçar mitjançant l’ajut de les cadires de rodes a causa d’algun tipus de problema que afecta a les seves cames, i tenen ...
  • Diseño y simulación del módulo de captación de energía en una planta termosolar 

    Martínez Pérez, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
    Treball Final de Grau
    Accés obert
    Aquet projecte es centra en el disseny d’un mòdul de captació d’energia d’una central termosolar de col·lectors cilindre-parabòlics i la simulació de diferents fluids de transferència de calor al llarg d’un llaç del camp ...
  • Eficiència energètica de les instal·lacions d'un edifici d'habitatges 

    Marín Gelmar, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
    Treball Final de Grau
    Accés restringit per decisió de l'autor
    La finalitat d’aquest projecte es d’obtenir més eficiència en les instal·lacions de climatització (de calefacció i refrigeració), i consum d'aigua calenta sanitària (ACS) d’un edifici d’habitatges. Seguidament es realitzen ...
  • Estudi de viabilitat d'un motor tèrmic rotatiu 

    Fàbregues-Boixar Vila, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    El projecte intenta esbrinar, a partir de la idea conceptual del principi de funcionament, si un motor endotèrmic rotatiu pot ser competitiu respecte els motors endotèrmics alternatius actuals, amb la fi de poder justificar ...
  • Instalaciones de un parking 

    Lorenzo Carmona, Abel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-14)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    Aquest projecte consisteix en otorgar, de les instalacions de iluminació, contraincendis, ventilació, fontanería y electricitat al parking del carrer Terrassa al costat del poliesportiu municipal del barri de Cirera a ...
  • Instalaciones de un polideportivo 

    Llopis Espinosa, Eric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-14)
    Treball Final de Grau
    Accés obert
  • Instal·lacions d'una fàbrica de reprocessat de cautxú i termoplàstics 

    Monserrat Companys, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
    Treball Final de Grau
    Accés restringit per decisió de l'autor
    Aquest projecte té com a objectiu presentar l’estudi de disseny de les instal·lacions d’il·luminació, electricitat i ventilació d’una fàbrica de reprocessat de cautxú i termoplàstics. En tot l’estudi s’ha tingut en ...