• A model in price formation 

  Anwasia, Benjamin (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  In this thesis a particular example of a price formation model was studied. The model consist of a (large) group of buyers and a (large) group of vendors trading a particular good at a certain price. The model is given by ...
 • Acte de distinció com magister honoris causa de Jaume Pagès Fita : 14 novembre de 2008 

  Xambó Descamps, Sebastián; Solà-Morales Rubió, Joan de; Universitat Politècnica de Catalunya. Facultat de Matemàtiques i Estadística; Pagès Fita, Jaume, 1946- (2015-01-21)
  Llibre
  Accés obert
  Conté: Laudatio de Jaume Pagès Fita / Sebastià Xambó Descamps. Discurs / Jaume Pagès Fita. Parlament / Joan Solà-Morales i Rubió
 • Application of the Narrow Escape Problem to Ion Channels 

  Riba Monzó, Martí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-11)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  En els darrers anys, un dels camps cient´ıfico-t`ecnics que m´es s’ha desenvolupat ´es el de la bioenginyeria. En particular, les matem`atiques aplicades a la biologia han proporcionat resultats destacables, mitjan¸cant ...
 • Comportament assimptòtic en les equacions de la cromatografia 

  Pons Barber, Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  En aquest treball es presenten i s'estudien les equacions que modelitzen la cromatografia, un procés industrial que consisteix en la separació d'una mescla en les seves components. Partint d'un model matemàtic donat que ...
 • Instability and bifurcation in a price formation model 

  Royo Solé, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Following M.d.M.González, M.P.Gualdani and J.Solà-Morales work on J.-M. Lasry and P.L. Lions evolutive model, the main goal of this work is to understand and analyze how a Hopf Bifurcation may or may not modify the ...
 • Matemáticos ingenieros e ingenieros matemáticos 

  Casteleiro Maldonado, Manuel (2014-01-09)
  Altres
  Accés obert
  No pretendo presentar un erudito trabajo histórico sobre el tema. sino que. a través de un sucinto paseo por la historia. en el que incluiré alguna anécdota para hacer más llevadera la exposición. intentaré explicar mis ...
 • Methods for solving 1D Stefan problems with application to contact melting 

  De Decker, Michelle (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-05)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  Contact melting is the process during which a phase change material is placed in contact with a substrate that is at a temperature above the phase change temperature. This leads to melting of the phase change material and ...
 • Oscil.lacions en models d'epidèmies de còlera 

  Richter Boix, Andrea (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  En aquest treball ens hem centrat en models matemàtics per Còlera, una malaltia present en molts països en vies de desenvolupament. Hem considerat primer un model descrit per equacions diferencials ordinàries a paràmetres ...