Now showing items 9853-9872 of 79656

 • Auditoria del projecte titulat “Adaptació del projecte de reurbanització dels interiors de Guineueta Fase 2” 

  Farrerons Vidal, Óscar; Marti, Miquel (2013-11-30)
  External research report
  Open Access
 • Auditoria energètica a l'EUETIB 

  Gómez Santamaría, José; Vallès Gassó, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-10)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present document té com a objectiu la realització d’una auditoria energètica a l’edifici de l’EUETIB, amb la finalitat de detectar anomalies sobre el consum dels recursos energètics disponibles o en la seva gestió. L’estudi ...
 • Auditoria energètica d'un centre d'educació 

  Lo Tartaro, Cecilia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El problema energètic i mediambiental que hi ha mundialment, com a conseqüència de la necessitat de mitigar el canvi climàtic, i d'un horitzó proper i finit dels combustibles fòssils, ha desencadenat la constant necessitat ...
 • Auditoria energètica d'un edifici situat a Granollers 

  Villà Sabé, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte final de grau, consisteix en desenvolupar una avaluació energètica d’un edifici situat a Granollers, Barcelona. Aquest estudi consta de quatre fases: • Aixecament de dades Aquest primer punt, ens ...
 • Auditoria energètica d'un habitatge unifamiliar aïllat edificat amb criteris d'arquitectura bioclimàtica a l'any 2000 

  Tortosa Ramos, Olga (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-07-10)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present Projecte de Final de Grau és una auditoria energètica d’un habitatge unifamiliar aïllat existent, situat al c/ Menahem Beguin 4-6 de Rubí, edificat amb criteris d’arquitectura bioclimàtica a l’any 2000. Els ...
 • Auditoria energètica d'una central de cogeneració de 25 MWe amb motors de combustió interna per a l'assecatge de fangs de depuradora 

  Lozano Alberto, Olga (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2012-06)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  El present projecte planteja la realització d'una auditoria energètica d'una central de cogeneració de 25 MWe.Es descriu el procés auditat, donant detalls dels equips que composen la central, i una descripció conceptual ...
 • Auditoria energètica de l'edifici CEIP El Sagrer 

  Martínez Pellicer, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-02-02)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’objecte d'aquest projecte és realitzar una auditoria energètica, concretament, de l'edifici del CEIP El Sagrer, escola situada al carrer Costa Rica núm. 27 de Barcelona. Aquest edifici va ser construït a principis dels ...
 • Auditoria energètica de la Biblioteca de l'EPSEB 

  Creixans Tolós, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball analitza energèticament la biblioteca de l’EPSEB com a fase prèvia d’una auditoria energètica. En primer lloc, es defineix exhaustivament l’espai estudiat (emplaçament, memòria constructiva, instal·lacions, ...
 • Auditoria energètica de tres edificis plurifamiliars 

  Garcia Bassaganya, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-22)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte d’auditoria energètica de 3 edificis plurifamiliars, formats per 7 habitatges i 1 local, es pretén desenvolupar l’anàlisi de l’eficiència energètica partint d’un estat inicial de cada habitatge o local, ...
 • Auditoria energètica del Centre de Regulació Genòmica 

  Estrada Burelli, Fabiana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest Treball de Fi de Grau s’ha realitzat una auditoria energètica parcial del Centre de Regulació Genòmica, edifici el qual es dedica a la investigació i recerca científica. El desenvolupament d’aquest projecte es ...
 • Auditoria energètica d’una ludoteca 

  Lacambra Fernández, Ricard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-04)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte d’auditoria energètica de l’edifici destinat a ludoteca al Pirineu es pretén desenvolupar l’anàlisi de l’eficiència energètica partint d’un estat inicial de l'edifici, per a posteriorment poder proposar ...
 • Auditoria energètica d’una residencia per a gent gran al Prat de Llobregat 

  Méndez Ferraz, Rut; Vázquez Lago, Ivan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte final de grau consisteix en una auditoria energètica d’una RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN situada a l’AVINGUDA ONZE DE SETEMBRE 81-83 al municipi d’EL PRAT DE LLOBREGAT. L’edifici consisteix en una ...
 • Auditoria energètica en sector de la restauració 

  Llasat Subirats, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El sector de la restauració té una forta presència en l’economia del país i representa un gran mercat en el camp de l’eficiència energètica i pel qual, en la majoria dels casos, una eventual intervenció suposaria recuperar ...
 • Auditoria energética de la biblioteca municipal de Olesa de Montserrat 

  Corbacho Álvarez, Judit (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05-13)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
 • Auditoria energética de la EPSEB 

  Rodríguez Cantalapiedra, Inma (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El presente trabajo es la continuación de un proyecto titulado “Estudio térmico del edificio de la EPSEB (UPC) mediante certificación con Calener y estudio de eficiencia energética mediante Lider.” Presentado en junio ...
 • Auditoria energética i ampliació del CAAD Maresme 

  De Ros Soler, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-12)
  Conference report
  Restricted access - author's decision
  En aquest projecte es pretén realitzar una auditoria energètica de l'edifici del Centre d’Atenció als Animals de Companyia del Maresme, mitjançant un anàlisis de l'edifici i de la seva instal·lació elèctrica. El projecte ...
 • Auditoria energética y aplicación de la eficiencia energética en un edificio de oficinas situado en Barcelona 

  Navarro-Beltrán Viñuales, Estanislao D. (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-02-10)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Objetivos generales: Realizar un análisis exhaustivo del uso de la energía en un edificio, para comprender como se emplea, identificando las áreas en las cuales es posible hacer mejoras en pro de un uso eficiente de la ...
 • Auditoria i eficiència energètica de l'edifici seu districte Eixample 

  Álvarez Barcial, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-04)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Al present Projecte de Final de Grau s'ha realitzat l'estudi d'eficiència energètica d'un edifici amb una tipologia d'edificació clau a la ciutat de Barcelona, com és l'edifici seu del Districte Eixample, construït a ...
 • Auditoria i eficiència energètica del casal d’avis Layret 

  González Galobardes, Alexandre (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-04)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  L’estudi d’eficiència energètica realitzat pel Projecte de Final de Grau, consta d’un edifici amb una tipologia d’edificació clau de la ciutat de Barcelona; com és el casal d’avis LAYRET, construït a l’Eixample, característic ...
 • Auditoria i execució de pla d’acció per la millora de la seguretat dels sistemes d’informació 

  Pérez Fernàndez, Alexandre (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-07)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Comprendre, adaptar i implantar la normativa de seguretat dels sistemes d’informació ISO/IEC 27002:2005 en l’àmbit d’una organització proveïdora de serveis de gestió d’instal·lacions esportives on el sistema d’informació ...